Strona główna Oferta Schemat połączeń Szkic wymiarowy Dane znamionowe Kontakt

 

Oferta sprzedaży zwalniaków

DZEM 10 DZEM 20 DZEM 30 DZEM 40


 

Jesteśmy jedynym producentem w kraju zwalniaków elektromagnetycznych

DZEM 10/1; 10/2; 10/3; 10/4; 20/1; 20/2; 20/3; 20/4; 30/1; 30/2; 30/3; 30/4;
40/1; 40/2; 40/3; 40/4

Zakupiliśmy licencję i technologię produkcji na wyłączność od Apator Mining Katowice.

Elektromagnetyczny zwalniak DZEM 10; 20; 30; 40 przeznaczony jest do podnoszenia i zwalniania mechanicznych hamulców w urządzeniach dźwigowych i transportowych. Zwalniak zasilany jest napięciem trójfazowym.

Nasza firma oferuje zwalniaki nowe objęte roczną gwarancją i posiadające Świadectwo Jakości.

Przy zakupie powyżej 3 szt. zwalniaków stosujemy rabaty.

Ponadto oferujemy cewki do w/w zwalniaków:

 

Uwaga!!!

Obecnie kilka firm w kraju sprzedaje zwalniaki, które są podrobione bez należytej dokumentacji. Firmy te używają nielegalnie nazewnictwa „zwalniak DZEM 10” podszywając się pod firmę APATOR wydając nawet gwarancję na podrobiony towar, bądź też sprzedający nie podaje producenta tylko nazwę hurtowni, która sprzedaje zwalniak nieoryginalny wpisując świadectwo zgodności i autoryzując. Producent ukrywa swoje dane, ponieważ produkuje zwalniaki nielegalnie. Policja w Sopocie prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

Odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego(UDT) urządzenia w którym zamontowany jest nieoryginalny zwalniak wymaga dodatkowej dokumentacji, ponieważ jest to zwalniak innego typu niż dotychczas zamontowany na tym urządzeniu.
Ostatnio ujawnił się producent nazywając podrobiony zwalniak LEM 10.